Klip zapowiadający "Podręczny NIEporadnik. Rękawiczka pięciopalczasta"Moja recenzja tej książki tutaj :)

Komentarze