Życzenia świąteczne


Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
ogień krzepnie, blask ciemnieje,
ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą;
śmiertelny, Król nad wiekami!

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami


Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę, aby ten czas był spokojny i prawdziwie odmieniał nasze życie. Aby Boża Dziecina błogosławiła w całym kolejnym roku.

Komentarze