Konkurs z Puchatkiem (Nasza Księgarnia)

Na stronie Naszej Księgarni ogłoszono konkurs:


1.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów 1, 2 i 3 klasy szkoły podstawowej klas szkół z terenu całej Polski, zwanych dalej Uczestnikami.

2.
Uczestnicy biorą udział w konkursie za pośrednictwem opiekuna: nauczyciela, pedagoga, bibliotekarza, ewentualnie rodzica. W przypadku zwycięstwa wygrane w konkursie książki trafią do instytucji – szkoły, biblioteki lub placówki opiekuńczo-wychowawczej, wpisanej w formularzu zgłoszeniowym. Jeśli praca została wysłana za pośrednictwem rodzica Uczestnika, wygrane w konkursie książki trafią do jego biblioteki szkolnej.

3.
Zadanie konkursowe:

Wzorując się na mruczankach, które pisał Kubuś Puchatek, napisz własną mruczankę, która będzie miała przynajmniej dwie zwrotki.

Pracę należy przesłać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.kubuspuchatek.nk.com.pl oraz www.nk.com.pl (sposób preferowany)

lub na adres Wydawnictwa z dopiskiem na kopercie „Powrót do Stumilowego Lasu” w terminie do 15.10.2010 wraz z wypełnionym formularzem konkursowym. Organizator bierze pod uwagę tylko prace wysłane w wymienionym terminie.

Wysłane pocztą tradycyjną zgłoszenia bez wypełnionego formularza nie będą brały udziału w konkursie. Formularz można znaleźć wewnątrz katalogu wysyłkowego Naszej Księgarni (wolno go kopiować)

4.
Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane (również w Internecie).

5.
Uczestnik może wysłać na konkurs tylko jedną pracę.

Komentarze