"Bluszczyk" nr 1/2010


Do sieci Empik trafił dziś nowy magazyn literacki dla dzieci „Bluszczyk". Powstał z wyodrębnienia działu o takim samym tytule, który do tej pory był integralną częścią miesięcznika „Bluszcz" wydawanego przez wydawnictwo Elipsa.

Objętość „Bluszczyka" została dwukrotnie powiększona. Pismo ma teraz 20 stron, na których znalazły się przede wszystkim opowiadania dla dzieci, ale również zabawy i konkursy. W samodzielnym piśmie pojawią się nowe działy, autorzy i ilustratorzy. Okładka magazynu, podobnie, jak w „Bluszczu", jest ilustrowana.

Pismo kierowane jest do dzieci w wieku od 6 do 10 lat, będzie się ukazywać w cyklu miesięcznym. Redaktor naczelną pisma została Iwona Hardej, do tej pory związana z rynkiem książkowym dla najmłodszych.

Informację podaję za Qulturką.

Komentarze