Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom szuka książki...


Drodzy Czytelnicy - Dzieci, Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele! 

Z okazji 10-lecia kampanii czytania Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” chciałaby wybrać przy Państwa pomocy 10 najważniejszych książek dla dzieci i młodzieży, napisanych przez polskich autorów wydanych po raz pierwszy w latach 2001-2011 spełniających fundacyjne kryteria dobrej książki do czytania dzieciom. Kryteria: http://cpcd.pl/ckfinder_pliki/files/Jubileusz/kryteria%20fundacyjne.pdf 

Pragniemy przedstawić i nagrodzić książki oraz ich autorów podczas Jubileuszowego X Finału kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, który odbędzie się pod koniec marca 2012. Zwracamy się do Państwa z prośbą o mailowe przysyłanie nam swoich sugestii: tytuł wraz z nazwiskiem autora, nazwą wydawnictwa i rokiem wydania; 1-2 zdaniowe uzasadnienie wyboru będzie mile widziane; można podać maksymalnie 10 tytułów. Mail z tematem "najważniejsze książki" prosimy przesyłać na adres mchmielewska@cpcd.pl do 10.02.2012 (piątek). 

Wśród osób, które odpowiedzą na naszą prośbę, rozlosujemy atrakcyjne nagrody książkowe. Prosimy, żeby nadesłane tytuły były wybrane w oparciu o osobiste doświadczenie z daną książką (samodzielne jej przeczytanie lub głośne przeczytanie jej swoim lub znajomym dzieciom lub uczniom). Serdecznie dziękujemy i liczymy na miłą współpracę! 

Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom

Komentarze